نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه


نرم افزاری جامع با کاربری آسان جهت اجرای کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت سفارشات مشتریان با قابلیت استفاده به دو صورت آنلاین و آفلاین .

ثبت سفارشات مشتریان از طریق تبلت و موبایل ویزیتورها

نرم افزار سفارشگیری آسه

قابلیت ثبت سفارشات از روی کاتالوگ

مشتریان شما می توانند سفارشات موردنظر خود را از روی کاتالوگ و اطلاعات کامل هر محصول موجود در نرم افزار انتخاب کنند .

افزایش سرعت و دقت سفارش گیری

اطلاعات مربوط به وصولی های سازمان ، از قبیل نقد ، چک ، پوز و ... را به راحتی و در کم ترین زمان ممکن ثبت کنید .

قابلیت ارائه پیشنهاد فروش

با توجه به رفتار خرید هر منطقه و همچنین سابقه خرید هر مشتری، پرفروشترین محصولات را به مشتریان خود پیشنهاد کنید .

محاسبه قیمت و تخفیفات و جوایز

با توجه به سیاست های فروش سازمان ، به صورت آنلاین ، قیمت محصولات را تغییر دهید و تخفیفات و جوایز ویژه را اعمال کنید .

کنترل عملکرد ویزیتورها

با مکانیزه کردن فرآیند سفارش گیری ، در هر زمان و هر مکان ، ویزیتورها و پرسنل فروش خود را کنترل کنید .

همراه داشتن سوابق خرید مشتریان

با در اختیار داشتن سوابق خرید مشتریان ، نقاط ضعف و قدرت سازمان را بررسی کنید و بهترین تصمیمات مدیریتی را بر بخش بازاریابی اعمال کنید .

مدیریت کامل هر دو نوع فروش گرم و سرد

نرم افزارهای پخش مویرگی آسه ویژه ثبت سفارش

کاربری ساده و آسان

با استفاده از قابلیت کاربری ساده و آسان نرم افزار سفارشگیری آسه ، با حذف خطای انسانی و در کمترین زمان ممکن ، فرآیند ثبت سفارشات مشتریان را انجام دهید .

امکان ثبت انواع تراکنشات مشتریان

اطلاعات مربوط به وصولی های سازمان ، از قبیل نقد ، چک ، پوز و ... را به راحتی و در کم ترین زمان ممکن ثبت کنید .

امکان ثبت مرجوعی مشتری

با استفاده از قابلیت ثبت محصولات مرجوعی نرم افزار سفارشگیری آسه ، کنترل بیشتری بر امور حسابداری و همچنین کیفیت محصولات سازمان داشته باشید .

قابلیت مشاهده موجودی انبار

با استفاده از این قابلیت ، ویزیتورها می توانند بر اساس موجودی ماشین پخش در فروش گرم و همچنین موجودی انبار در فروش سرد سفارشات مشتریان را ثبت کنند .

کارتابل الکترونیکی

با استفاده از پنل ارتباطی نرم افزار سفارشگیری آسه ، در هر لحظه ، با ویزیتورها و پرسنل فروش خود در ارتباط باشید .

دریافت مسیربندی روزانه

با استفاده از قابلیت دریافت تور ویزیت روزانه ، مسیربندی هر ویزیتور را با اطلاعات کامل کالاهای فروش و همچنین مشتریان مربوطه تعیین کنید .

اپلیکیشن آسه باز ، اولین نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات به صورت بازی گونه

ثبت سفارشات مشتریان با استفاده از نرم افزار

ایجاد حس رقابت و بالابردن انگیزه ویزیتورها

با استفاده از قابلیت امتیازگذاری و مرحله بندی هر کاربر ، عوامل فروش خود را در یک بازی رقابتی قرار دهید و انگیزه فروش ویزیتورهای خود را افزایش دهید .

ایجاد جذابیت و خلاقیت کاری عوامل فروش

محیط نرم افزاری آسه باز ، بسیار جذاب و به صورت کاملا گرافیکی طراحی شده . با استفاده از آسه باز ، روزمرگی و تکرار را از تور ویزیت روزانه پرسنل فروش خود حذف کنید .

بالابردن بهره وری ویزیتورها و پرسنل فروش

با استفاده از قابلیت های بازی گونه آسه باز ، یادگیری فرآیند و روش های ویژه فروش را به پرسنل خود آموزش دهید . بهره وری عوامل خود را به حداکثر برسانید .

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه


نرم افزاری جامع با کاربری آسان جهت اجرای کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت سفارشات مشتریان با قابلیت استفاده به دو صورت آنلاین و آفلاین .

ثبت سفارشات مشتریان از طریق تبلت و موبایل ویزیتورها

فروش سرد و فروش گرم

قابلیت ثبت سفارشات از روی کاتالوگ

مشتریان شما می توانند سفارشات موردنظر خود را از روی کاتالوگ و اطلاعات کامل هر محصول موجود در نرم افزار انتخاب کنند .

افزایش سرعت و دقت سفارش گیری

اطلاعات مربوط به وصولی های سازمان ، از قبیل نقد ، چک ، پوز و ... را به راحتی و در کم ترین زمان ممکن ثبت کنید .

کاربری ساده و آسان

با استفاده از قابلیت کاربری ساده و آسان نرم افزار سفارشگیری آسه ، با حذف خطای انسانی و در کمترین زمان ممکن ، فرآیند ثبت سفارشات مشتریان را انجام دهید .

محاسبه قیمت و تخفیفات و جوایز

با توجه به سیاست های فروش سازمان ، به صورت آنلاین ، قیمت محصولات را تغییر دهید و تخفیفات و جوایز ویژه را اعمال کنید .

قابلیت ارائه پیشنهاد فروش

با توجه به رفتار خرید هر منطقه و همچنین سابقه خرید هر مشتری، پرفروشترین محصولات را به مشتریان خود پیشنهاد کنید .

کنترل عملکرد ویزیتورها

با مکانیزه کردن فرآیند سفارش گیری ، در هر زمان و هر مکان ، ویزیتورها و پرسنل فروش خود را کنترل کنید .

مدیریت کامل هر دو نوع فروش گرم و سرد

نرم افزار ویژه پخش سرد

همراه داشتن سوابق خرید مشتریان

با در اختیار داشتن سوابق خرید مشتریان ، نقاط ضعف و قدرت سازمان را بررسی کنید و بهترین تصمیمات مدیریتی را بر بخش بازاریابی اعمال کنید .

امکان ثبت انواع تراکنشات مشتریان

اطلاعات مربوط به وصولی های سازمان ، از قبیل نقد ، چک ، پوز و ... را به راحتی و در کم ترین زمان ممکن ثبت کنید .

امکان ثبت مرجوعی مشتری

با استفاده از قابلیت ثبت محصولات مرجوعی نرم افزار سفارشگیری آسه ، کنترل بیشتری بر امور حسابداری و همچنین کیفیت محصولات سازمان داشته باشید .

قابلیت مشاهده موجودی انبار

با استفاده از این قابلیت ، ویزیتورها می توانند بر اساس موجودی ماشین پخش در فروش گرم و همچنین موجودی انبار در فروش سرد سفارشات مشتریان را ثبت کنند .

کارتابل الکترونیکی

با استفاده از پنل ارتباطی نرم افزار سفارشگیری آسه ، در هر لحظه ، با ویزیتورها و پرسنل فروش خود در ارتباط باشید .

دریافت مسیربندی روزانه

با استفاده از قابلیت دریافت تور ویزیت روزانه ، مسیربندی هر ویزیتور را با اطلاعات کامل کالاهای فروش و همچنین مشتریان مربوطه تعیین کنید .

اپلیکیشن آسه باز ، اولین نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات به صورت بازی گونه

نرم افزار ویژه فروش گرم

ایجاد حس رقابت و بالابردن انگیزه ویزیتورها

با استفاده از قابلیت امتیازگذاری و مرحله بندی هر کاربر ، عوامل فروش خود را در یک بازی رقابتی قرار دهید و انگیزه فروش ویزیتورهای خود را افزایش دهید .

ایجاد جذابیت و خلاقیت کاری عوامل فروش

محیط نرم افزاری آسه باز ، بسیار جذاب و به صورت کاملا گرافیکی طراحی شده . با استفاده از آسه باز ، روزمرگی و تکرار را از تور ویزیت روزانه پرسنل فروش خود حذف کنید .

بالابردن بهره وری ویزیتورها و پرسنل فروش

با استفاده از قابلیت های بازی گونه آسه باز ، یادگیری فرآیند و روش های ویژه فروش را به پرسنل خود آموزش دهید . بهره وری عوامل خود را به حداکثر برسانید .