اتصال به سایر نرم افزار ها آسه| نرم افزار پخش مویرگی />
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
نرم افزار پخش مویرگی آسه

حذف هزینه های سنگین تغییر نرم افزار سازمان

با استفاده از قابلیت اتصال نرم افزارهای آسه ، بدون تغییر نرم افزار فعلی کسب و کارتان ، از قابلیت های نسل جدید نرم افزارهای این حوزه بهره ببرید

انتخاب کنید

باتوجه به زیرساخت های نرم افزار فعلی سازمان ، یکی از 4 روش زیر را انتخاب کنید .

نرم افزارهای آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

انتقال فایل

با استفاده از قابلیت انتقال اطلاعات از طریق فایل های رمز گذاری شده ، اتصال به سیستم نرم افزار خود را ایجاد کنید .
نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی آسه

ایجاد رابط کاربردی (API)

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزاری آسه ، نحوه اتصال به نرم افزار فعلی سازمان را در API آسه بسازید .
نرم افزارهی تخصصی آسه با قابلیت اتصال

ایجاد پلاگین جدید

با استفاده از متخصصین برنامه نویسی آسه ، پلاگین جدید اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .
اتصال به نرم افزارهای حسابداری

پلاگین های آماده

با استفاده از پلاگین های آماده آسه ، در کمترین زمان ممکن اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .گروه نرم افزاری آسه-ارائه دهنده راهکارهای توزیع و پخش مویرگی

حذف هزینه های سنگین تغییر نرم افزار سازمان

با استفاده از قابلیت اتصال نرم افزارهای آسه ، بدون تغییر نرم افزار فعلی کسب و کارتان ، از قابلیت های نسل جدید نرم افزارهای این حوزه بهره ببرید

انتخاب کنید

باتوجه به زیرساخت های نرم افزار فعلی سازمان ، یکی از 4 روش زیر را انتخاب کنید .
نرم افزارهای آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

انتقال فایل

با استفاده از قابلیت انتقال اطلاعات از طریق فایل های رمز گذاری شده ، اتصال به سیستم نرم افزار خود را ایجاد کنید .
نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی آسه با قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

ایجاد رابط کاربردی (API)

با استفاده از قابلیت های ویژه نرم افزاری آسه ، نحوه اتصال به نرم افزار فعلی سازمان را در API آسه بسازید .
نرم افزارهی تخصصی آسه با قابلیت اتصال

ایجاد پلاگین جدید

با استفاده از متخصصین برنامه نویسی آسه ، پلاگین جدید اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .
اتصال به نرم افزارهای حسابداری

پلاگین های آماده

با استفاده از پلاگین های آماده آسه ، در کمترین زمان ممکن اتصال به سیستم نرم افزاری فعلی خود را ایجاد کنید .

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
سامان پژواک آسه
تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه
صفحه لینکدین آسه صفحه اینستاگرام آسه تماس با واتس اپ      ۰۲۱-۴۳۳۷۱  
پخش مویرگی فروش مویرگی بالای صفحه