BI آسه| نرم افزار پخش مویرگی />
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه

داشبورد مدیریتی (Business Intelligence)


آسه با ارائه نرم افزار ویژه هوش تجاری ، امکان تهیه گزارشات ترکیبی، تحلیلی و کاربردی را بر اساس داده های سیستمی، جهت اخذ تصمیمات مهم در سازمان فراهم میکند .


نرم افزار ویژه گزارش ساز آسه جهت اخذ تصمیمات مدیریتی


نرم افزار تخصصی BI ویژه شرکت های حوزه پخش مویرگی

شناسایی فرصت های بازار پیش از رقبا

سرعت عمل در شناسایی فرصت های محیط پیش از رقبا نقش بسزایی در رشد فروش و افزایش سهم بازار دارد.

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با استفاده از داده های دریافتی و آنالیز و بررسی هوشمند آن ها، اطلاعات کاربردی جهت شناسایی فرصت های بازار پیش از رقبا را فراهم می کند.

پیش بینی تهدیدهای محیط پیش از وقوع

تهدیدات بازار را به فرصت تبدیل کنید.

واکنش به موقع در برابر تهدیدهای بازار بدون دسترسی به گزارشات تحلیلی، آنالیز و بررسی محیط، امکان پذیر نمی باشد. نرم افزار تخصصی هوش تجاری آسه با استفاده از قابلیت ها ویژه نرم افزاری خود تهدیدهای محیط را پیش از وقوع شناسایی می کند.

بررسی نقاط ضعف سازمان و کمک به بهبود سطح رضایت مشتریان

با بررسی عملکرد عوامل فروش و توزیع و مقایسه آن با شرایط ایده آل می توان به نقاط ضعف و قوت سازمان پی برد.

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با استفاده از این اطلاعات نقاط ضعف را شناسایی و با برطرف کردن منشا آن، ضعف ها را به قوت تبدیل می کند و همچنین با شناسایی نقاط قوت به بهبود هر روز آن ها کمک می کند.

تعیین اهداف فروش به تفکیک بازه های مختلف زمانی

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با بررسی سوابق گذشته شرکت در کنار عواملی مانند ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نظرات شهودی، سیاست ها و برنامه های شرکت و ... برای بازه های مختلف زمانی اهداف ریالی و تعدادی فروش را مشخص می کند.


امکان تهیه گزارشات ترکیبی، تحلیلی و کاربردی را بر اساس داده های سیستمی


نرم افزارهای تخصصی حوزه پخش مویرگی و توزیع کالا

طراحی گزارشات بر اساس اهداف و عوامل مد نظر سازمان

با استفاده از نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه می توانید گزارشات مخصوص به سازمان خود را طراحی کنید و در اجرا مشاهده کنید.

این نرم افزار با در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف مورد نظر سازمان، گزارشات تخصصی و کاربردی سازمان را طراحی و ارائه می کند.

امکان تولید خروجی pdf و Excel از گزارش ها

قابلیت ذخیره سازی و مشاهده گزارشات ارائه شده در قالب فضای برنامه، اکسل و پی دی اف.

تحلیل داده ها و ارائه گزارشات کاربردی در تصمیم گیری

گزارشات طراحی شده زمانی به تصمیم گیری شما کمک می کند که همراه با تحلیل همه جانبه، علمی و قابل استناد باشد.

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با تحلیل داده ها و گزارشات دریافتی، شرایط لازم برای اخذ تصمیمات صحیح را فراهم می آورد .


نرم افزار ویژه گزارش ساز آسه جهت اخذ تصمیمات مدیریتی


نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی و توزیع کالای آسه

بررسی بازدهی اجرای طرح های تشویقی، تخفیفات، جوایز و ...

به منظور اطلاع از اثربخش بودن طرح های ترفیع فروش، می بایست بازدهی و نتایج حاصل از آن بررسی گردد . هوش تجاری آسه به سازمان ها امکان بررسی بازدهی طرح های تشویقی و تاثیر آن ها بر فروش سازمان را می دهد تا در صورت موثر نبودن طرح ها از اجرای دوباره آن ها جلوگیری شود

امکان ایجاد گزارش های نموداری، جدولی، جداول متقاطع، گیج و ...

نرم افزار هوش تجاری آسه این امکان را برای شما فراهم می آورد که بتوان گزارشات اعدادی را در قالب انواع نمودارهای کاربردی آماری از جمله نمودار میله ای، نمودار پای، گیج و ... تهیه کرد.

امکان اتصال به بانک های اطلاعاتی متعدد جهت فراخوانی داده

با نرم افزار هوش تجاری آسه می توان داده های خام مورد نظر برای طراحی گزارش را از هر برنامه ای فراخوانی و استفاده کرد. این قابلیت در کنار توانایی اتصال به سایر نرم افزار ها در هزینه های سازمان صرفه جویی می کند.

هوش تجاری (Business Intelligence)


آسه با ارائه نرم افزار ویژه هوش تجاری ، امکان تهیه گزارشات ترکیبی، تحلیلی و کاربردی را بر اساس داده های سیستمی، جهت اخذ تصمیمات مهم در سازمان فراهم میکند

نرم افزار ویژه گزارش ساز آسه جهت اخذ تصمیمات مدیریتی

نرم افزارهای تخصصی حوزه پخش موییرگی و توزیع کالا

پیش بینی تهدیدهای محیط پیش از وقوع

تهدیدات بازار را به فرصت تبدیل کنید.

واکنش به موقع در برابر تهدیدهای بازار بدون دسترسی به گزارشات تحلیلی، آنالیز و بررسی محیط، امکان پذیر نمی باشد. نرم افزار تخصصی هوش تجاری آسه با استفاده از قابلیت ها ویژه نرم افزاری خود تهدیدهای محیط را پیش از وقوع شناسایی می کند.

بررسی نقاط ضعف سازمان و کمک به بهبود سطح رضایت مشتریان

با بررسی عملکرد عوامل فروش و توزیع و مقایسه آن با شرایط ایده آل می توان به نقاط ضعف و قوت سازمان پی برد.

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با استفاده از این اطلاعات نقاط ضعف را شناسایی و با برطرف کردن منشا آن، ضعف ها را به قوت تبدیل می کند و همچنین با شناسایی نقاط قوت به بهبود هر روز آن ها کمک می کند.

تعیین اهداف فروش به تفکیک بازه های مختلف زمانی

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با بررسی سوابق گذشته شرکت در کنار عواملی مانند ظرفیت و پتانسیل هر منطقه، نظرات شهودی، سیاست ها و برنامه های شرکت و ... برای بازه های مختلف زمانی اهداف ریالی و تعدادی فروش را مشخص می کند.

تعیین خط سیر بهینه مسیر توزیع

تعیین خط سیر هوشمند بهینه جهت تحویل فاکتورها باعث کاهش مسیر توزیع و زمان توزیع شما میشود. سیستم هوشمند مدیریت توزیع آسه این امکان را به شما میدهد تا بتوانید جهت تحویل فاکتور ها اولویت بندی تعیین کنید و مسیر حرکت ماشین توزیع را از قبل تعیین نمایید

نرم افزار ویژه گزارش ساز آسه جهت اخذ تصمیمات مدیریتی

نرم افزار تخصصی حوزه پخش مویرگی و توزیع کالا

طراحی گزارشات بر اساس اهداف و عوامل مد نظر سازمان

با استفاده از نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه می توانید گزارشات مخصوص به سازمان خود را طراحی کنید و در اجرا مشاهده کنید.

این نرم افزار با در کنار هم قرار دادن عوامل مختلف مورد نظر سازمان، گزارشات تخصصی و کاربردی سازمان را طراحی و ارائه می کند.

امکان تولید خروجی pdf و Excel از گزارش ها

قابلیت ذخیره سازی و مشاهده گزارشات ارائه شده در قالب فضای برنامه، اکسل و پی دی اف.

تحلیل داده ها و ارائه گزارشات کاربردی در تصمیم گیری

گزارشات طراحی شده زمانی به تصمیم گیری شما کمک می کند که همراه با تحلیل همه جانبه، علمی و قابل استناد باشد.

نرم افزار ویژه هوش تجاری آسه با تحلیل داده ها و گزارشات دریافتی، شرایط لازم برای اخذ تصمیمات صحیح را فراهم می آورد .

نرم افزار ویژه گزارش ساز آسه جهت اخذ تصمیمات مدیریتی

نرم افزار داشبورد مدیریتی حوزه پخش مویرگی و توزیع کالا

بررسی بازدهی اجرای طرح های تشویقی، تخفیفات، جوایز و ...

به منظور اطلاع از اثربخش بودن طرح های ترفیع فروش، می بایست بازدهی و نتایج حاصل از آن بررسی گردد . هوش تجاری آسه به سازمان ها امکان بررسی بازدهی طرح های تشویقی و تاثیر آن ها بر فروش سازمان را می دهد تا در صورت موثر نبودن طرح ها از اجرای دوباره آن ها جلوگیری شود

امکان ایجاد گزارش های نموداری، جدولی، جداول متقاطع، گیج و ...

نرم افزار هوش تجاری آسه این امکان را برای شما فراهم می آورد که بتوان گزارشات اعدادی را در قالب انواع نمودارهای کاربردی آماری از جمله نمودار میله ای، نمودار پای، گیج و ... تهیه کرد.

امکان اتصال به بانک های اطلاعاتی متعدد جهت فراخوانی داده

با نرم افزار هوش تجاری آسه می توان داده های خام مورد نظر برای طراحی گزارش را از هر برنامه ای فراخوانی و استفاده کرد. این قابلیت در کنار توانایی اتصال به سایر نرم افزار ها در هزینه های سازمان صرفه جویی می کند.

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
سامان پژواک آسه
تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه
صفحه لینکدین آسه صفحه اینستاگرام آسه تماس با واتس اپ      ۰۲۱-۴۳۳۷۱  
پخش مویرگی فروش مویرگی بالای صفحه