نرم افزار خزانه داری آسه| نرم افزار پخش مویرگی />
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه

سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت در نرم افزار پخش مویرگی آسه :

سیستم خرانه داری دریافت پرداخت مشتریان آسه

سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت با کنترل کلیه وجوه نقدی وارده و عملیات دریافت وپرداخت، باعث ایجاد نظم ویکپارچگی در سیستم خزانه داری می شود. سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه امکان ردیابی تمامی مراودات مالی، صدورچک‌ها ،کنترل تمامی تنخواه ها و....رابه شما می‌دهد .

سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت نرم افزار پخش مویرگی آسه به کنترل و بررسی دقیق موارد زیر می پردازد:

کنترل نقدینگی سازمان

کنترل و بررسی واریزی ها

کنترل کلیه گردش وجوه

مدیریت و کنترل موجودی

و.....

فرایند خزانه داری شما با استفاده از سیستم خزانه دریافت و پرداخت آسه بسیار راحت و درعین حال ایمن و دقیق انجام خواهد شد.

سیستم خرانه داری دریافت پرداخت مشتریان آسه

ویژگی های سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه:

امکان تعریف صندوق های متفاوت

بررسی و کنترل انتقالات مالی صورت گرفته بین دو صندوق ( به صورت مکانیزه انجام می شود.)

امکان ثبت حساب‌های بانکی

امکان ثبت مکانیزه دریافتی ها ( به صورت مکانیزه ثبت می شود. )

امکان ثبت مکانیزه پرداختی ها(به صورت مکانیزه ثبت می شود.)

قابلیت مدیریت اسناد در جریان وصول ( بررسی کنترل تمامی فرایند، چک‌های دریافتی وپرداختی)

بررسی و کنترل فرایند خرج چک (دریافت چک از مشتریان وجه نقدی و ارئه همان چک به موجب برداخت بدهی به بدهکاران)

گزارش چک دریافتی، چک واگذار شده، چک وصول شده و چک برگشت شده در بازه های زمانی متفاوت

ثبت عملیات صدور چك و رسید دریافت وجه، دریافت و پرداخت وجوه از طریق حساب‌های بانكی

باتوجه به فرمت های تعیین شده از سمت بانک، سیستم توانایی چاپ چک را دارد.

بررسی دقیق و کنترل مغایرت گیری‌های بانکی (صورت مغایرت بانکی لیستی، از اختلاف های بین اسناد ثبت شده در دفاتر شرکت ها و صورت حساب های بانکی را نشان می دهد)

تعریف تنخواه داران در سیستم (صدور سند خالصه تنخواه، کنترل مانده و سقف تنخواه) به صورت مکانیزه در سیستم

ثبت صدور دسته چك ها( تعریف شماره هر دسته چک) و امکان چاپ چک با توجه به فرمت تعیین شده، صورت میگیرد.

تعریف دستور پرداخت به صورت چند مرحله ای و چند قسمتی انجام می شود.(قرار گیری دستور پرداخت در کارتابل مسئول مرتبط برای تایید.)

کنترل و گزارش لحظه ای صندوق‌ها

کنترل و گزارش بررسی حساب‌های بانکی

گزارش پیش بینی موجودی خالص (با توجه به کنترل و تخمین موجودی های ورودی و خروجی، اسناد در حال وصو ل واسناد صادر شده و..)

امکان بررسی وضعیت بحرانی و کنترل وضعیت مالی شرکت در مقطع زمانی‌های مختلف قابل بررسی و کنترل است.

قابلیت چاپ رسید به صورت سیستمی ( چاپ رسید دریافتی و پرداختی)

امکان پیوست اسناد به رسیدها به صورت سیستمی

امکان پیوست فاکتور ها به رسید و اسناد به صورت سیستمی

سیستم خرانه داری دریافت پرداخت مشتریان آسه

سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه موجب مدیریت دقیق دریافت‌ و پرداخت، ثبت تنخواه و ثبت صدور سند اتوماتیک مخارج تنخواه و کنترل عملکرد تنخواه گردان‌ها و.... می‌شود . سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه باامکانات متنوع و در بازه های زمانی مختلف با ردیابی و کنترل وضعیت اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت، شرکت های بزرگ را در تصمیم گیری و ارزیابی تصمیمات و نحوه پیش برد همراهی می کند.

برای در خواست دمو و یا مشاوره بیشتر در مورد سیستم خزانه داری دریافت و پرداخت آسه کافیست با کارشناسان و متخصصین آسه تماس حاصل فرمایید. اعلام سوال و درخواست
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه
سامان پژواک آسه
تهران ، یوسف آباد ، خیابان بیستون نرسیده به میدان فاطمی ، کوچه دوم الف پلاک 10 ساختمان آسه
صفحه لینکدین آسه صفحه اینستاگرام آسه تماس با واتس اپ      ۰۲۱-۴۳۳۷۱  
پخش مویرگی فروش مویرگی بالای صفحه