توزیع هیبریدی چیست؟یکی از انواع روش های توزیع و فروش، توزیع هیبریدی می باشد. در فروش هیبریدی، چند کانال، برای توزیع محصولات با یکدیگر همکاری می کنند به همین دلیل به این شیوه، کانال توزیع چندگانه نیز می گویند.
در این حالت، توزیع کننده ای که با تامین کننده اصلی در ارتباط است، برای صاحب کالا لاین اختصاصی توزیع ایجاد می کند. از طرف دیگر، صاحب کالا، مسئولیت مدیریت تیم فروش و بازاریابی و سیاست گذاری های فروش را بر عهده می گیرد. وظیفه انبار کردن و توزیع محصولات و همچنین امور مربوط به تسویه حساب با مشتریان توسط شرکت پخش واسط انجام می گردد.
این کانال توزیع شامل تولید کننده و یک یا چند شرکت دیگر تحت عنوان واسطه برای توزیع محصولات می باشد. در این حالت تامین کننده، توزیع و پخش محصولات خود را به شرکت های واسطه می سپارد و از تمرکز زمان و هزینه برای توزیع مویرگی محصولات پرهیز می کند.
در این روش توزیع، شرکت مادر در تلاش است برنامه های خود را با سرمایه گذاری مستقیم کمتر و همچنین مدیریت عملکرد این شرکت ها پیش ببرد.
در روش هیبریدی، توزیع و پخش محصولات بر عهده نمایندگان سازمان است و وصول مطالبات به دو شکل انجام می شود . یا به صورت مستقیم در حسابی که متعلق به تولید کننده است و یا اینکه بعد از تسويه حساب فاكتورها، مبالغ به حساب شركت اصلي واريز مي گردد .
در این حالت شركت تولید کننده، نمايندگاني را انتخاب می کند و محصولات خود را به صورت اماني در اختيار ايشان می گذارد.، فاکتوری برای نمایندگان صادر نمی گردد و فرآیند ثبت سفارشات و همچنین فروش محصولات، توسط شركت اصلي انجام مي شود و تمامي فاكتورها به نام شركت اصلي صادر مي گردد .مزایای توزیع هیبریدی برای پخش کننده

1. تمرکز فعالیت شرکت بر بخش توزیع
2. عدم نیاز به نیروی فروش برای شرکت پخش کننده
3. عدم نیاز به تدوین سیاست ها و برنامه فروش برای شرکت پخش کننده
4. حذف صدور فاکتور به نام شرکت پخش
5. افزایش تنوع سبد محصولات
6. همکاری با تعداد بیشتری از شرکت های تولیدکننده
7. بهبود سطح رضایت مشتریان
8. افزایش ارتباط و همکاری با تعداد بیشتری از شرکت های تامین کننده
9. ارتباط بیشتر با تامین کنندگان
10. حذف هزینه نیروی فروشراهکارهای نرم افزاری آسه برای پخش کنندگان

1. مدیریت و کنترل عملکرد توزیع به صورت سیستماتیک
2. قابلیت پوشش انواع سیستم های پخش
3. تعامل و ارتباط بیشتر با تولیدکنندگان
4. قابلیت اجرا در انواع روش های فروش اعم از سرد، گرم و امانی
5. اختصاص پنل مربوط به هر تامین کننده به صورت مجزا
6. قابلیت ارتباط با هر تعداد تولیدکننده با استفاده از پنل ارتباطی مخصوص هر تولیدکننده
7. افزایش تنوع سبد محصول
8. قابلیت اجرای طرح های ویژه فروش هر تولیدکننده به صورت مجزا
9. مدیریت کلیه حساب های تامین کنندگان به تفکیک


" گروه نرم افزاری آسه "


یکی از انواع روش های توزیع و فروش، توزیع هیبریدی می باشد. در فروش هیبریدی، چند کانال، برای توزیع محصولات با یکدیگر همکاری می کنند به همین دلیل به این شیوه، کانال توزیع چندگانه نیز می گویند.

در این حالت، توزیع کننده ای که با تامین کننده اصلی در ارتباط است، برای صاحب کالا لاین اختصاصی توزیع ایجاد می کند. از طرف دیگر، صاحب کالا، مسئولیت مدیریت تیم فروش و بازاریابی و سیاست گذاری های فروش را بر عهده می گیرد. وظیفه انبار کردن و توزیع محصولات و همچنین امور مربوط به تسویه حساب با مشتریان توسط شرکت پخش واسط انجام می گردد.

این کانال توزیع شامل تولید کننده و یک یا چند شرکت دیگر تحت عنوان واسطه برای توزیع محصولات می باشد. در این حالت تامین کننده، توزیع و پخش محصولات خود را به شرکت های واسطه می سپارد و از تمرکز زمان و هزینه برای توزیع مویرگی محصولات پرهیز می کند.

در این روش توزیع، شرکت مادر در تلاش است برنامه های خود را با سرمایه گذاری مستقیم کمتر و همچنین مدیریت عملکرد این شرکت ها پیش ببرد.

در روش هیبریدی، توزیع و پخش محصولات بر عهده نمایندگان سازمان است و وصول مطالبات به دو شکل انجام می شود . یا به صورت مستقیم در حسابی که متعلق به تولید کننده است و یا اینکه بعد از تسويه حساب فاكتورها، مبالغ به حساب شركت اصلي واريز مي گردد .

در این حالت شركت تولید کننده، نمايندگاني را انتخاب می کند و محصولات خود را به صورت اماني در اختيار ايشان می گذارد.، فاکتوری برای نمایندگان صادر نمی گردد و فرآیند ثبت سفارشات و همچنین فروش محصولات، توسط شركت اصلي انجام مي شود و تمامي فاكتورها به نام شركت اصلي صادر مي گردد .
مزایای توزیع هیبریدی برای پخش کننده

1. تمرکز فعالیت شرکت بر بخش توزیع

2. عدم نیاز به نیروی فروش برای شرکت پخش کننده

3. عدم نیاز به تدوین سیاست ها و برنامه فروش برای شرکت پخش کننده

4. حذف صدور فاکتور به نام شرکت پخش

5. افزایش تنوع سبد محصولات

6. همکاری با تعداد بیشتری از شرکت های تولیدکننده

7. بهبود سطح رضایت مشتریان

8. افزایش ارتباط و همکاری با تعداد بیشتری از شرکت های تامین کننده

9. ارتباط بیشتر با تامین کنندگان

10. حذف هزینه نیروی فروش
راهکارهای نرم افزاری آسه برای پخش کنندگان

1. مدیریت و کنترل عملکرد توزیع به صورت سیستماتیک

2. قابلیت پوشش انواع سیستم های پخش

3. تعامل و ارتباط بیشتر با تولیدکنندگان

4. قابلیت اجرا در انواع روش های فروش اعم از سرد، گرم و امانی

5. اختصاص پنل مربوط به هر تامین کننده به صورت مجزا

6. قابلیت ارتباط با هر تعداد تولیدکننده با استفاده از پنل ارتباطی مخصوص هر تولیدکننده

7. افزایش تنوع سبد محصول

8. قابلیت اجرای طرح های ویژه فروش هر تولیدکننده به صورت مجزا

9. مدیریت کلیه حساب های تامین کنندگان به تفکیک" گروه نرم افزاری آسه "پخش مویرگی چیست

نرم افزارهای تخصصی پخش مویرگی آسه ، با مدیریت و کنترل تمام فرآیند های زنجیره تامین ، بهره وری و کارایی شرکت های فعال در صنعت پخش و همچنین تولیدکنندگان این حوزه را افزایش می دهند و باعث افزایش سهم بازار آن ها می شوند .

همگام با متخصصین آسه

همراه با مدیران موفق

همگام با متخصصین آسه

همراه با مدیران موفق

معنی پخش مویرگی کالا
بالای صفحه بالای صفحه