راهکار آسه یونیورسال مدیریت مسیربندی و فروش و توزیع با استفاده از هوش مصنوعی


تجربه استفاده از هوش مصنوعی برای اولین بار در صنعت پخش


گروه نرم افزاری آسه با استفاده از دانش روز و بهره گیری از هوش مصنوعی توانسته راهکاری را در قالب نرم افزار آسه یونیورسال ارائه دهد که میتواند فرآیندهای مسیربندی ، مدیریت ویزیت و مسیر توزیع و پخش را به بهترین شکل و با بیشترین بازدهی و بهره وری ایجاد نماید.درخواست دمو

راهکار آسه یونیورسال مدیریت مسیربندی و فروش و توزیع با استفاده از هوش مصنوعی


تجربه استفاده از هوش مصنوعی برای اولین بار در صنعت پخش


گروه نرم افزاری آسه با استفاده از دانش روز و بهره گیری از هوش مصنوعی توانسته راهکاری را در قالب نرم افزار آسه یونیورسال ارائه دهد که میتواند فرآیندهای مسیربندی ، مدیریت ویزیت و مسیر توزیع و پخش را به بهترین شکل و با بیشترین بازدهی و بهره وری ایجاد نمایددرخواست دمو