فروشنده و بازاریاب
واحد فروش و بازاریابی از مهم ترین واحد ها با بیشترین نقش های کلیدی در سازمان می باشد. پایه و اساس تمامی تصمیمات، برنامه ها و بنیان تمام تغییرات اساسی در سازمان از واحد بازاریابی سرچشمه می گیرد. در کنار واحد بازاریابی، واحد فروش، مجری بخش بزرگ و مهمی از تصمیمات واحد بازایابی می باشد.

مدیر بازاریابی با همفکری مدیر سازمان و استفاده از دیدگاه های مدیر فروش، برای تغییر و بهبود شرایط موجود برنامه ریزی و مدیر فروش و تیم او این برنامه ها را اجرا می کنند. هر دو این واحد ها برای بقا سازمان باید حضور داشته باشند و به بهترین نحو فعالیتشان را انجام دهند.


نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سفارش گیری آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد این قابلیت به فروشندگان و بازاریابان اجازه می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت سفارشات و صدور فاکتور را به صورت سیستماتیک انجام دهند .نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات

 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

فروشنده و بازاریاب

واحد فروش و بازاریابی از مهم ترین واحد ها با بیشترین نقش های کلیدی در سازمان می باشد. پایه و اساس تمامی تصمیمات، برنامه ها و بنیان تمام تغییرات اساسی در سازمان از واحد بازاریابی سرچشمه می گیرد. در کنار واحد بازاریابی، واحد فروش، مجری بخش بزرگ و مهمی از تصمیمات واحد بازایابی می باشد.
مدیر بازاریابی با همفکری مدیر سازمان و استفاده از دیدگاه های مدیر فروش، برای تغییر و بهبود شرایط موجود برنامه ریزی و مدیر فروش و تیم او این برنامه ها را اجرا می کنند. هر دو این واحد ها برای بقا سازمان باید حضور داشته باشند و به بهترین نحو فعالیتشان را انجام دهند.

نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سفارش گیری آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد این قابلیت به فروشندگان و بازاریابان اجازه می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، تمامی فرآیندهای مربوط به ثبت سفارشات و صدور فاکتور را به صورت سیستماتیک انجام دهند .


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات
 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...