نرم افزار ویژه سرپرستان فروش


نرم افزاری جامع با کاربری آسان جهت اجرای کلیه فرآیندهای مربوط به سرپرستان با قابلیت استفاده به دو صورت آنلاین و آفلاین

کنترل کلیه پرسنل فروش از طریق تبلت و گوشی همراه

نرم افزار ویژه سرپرستان فروش

کنترل عوامل فروش

آخرین موقعیت و خط سیر ویزیتورهای خود را بر روی نقشه مشاهده کنید و میزان فروش ، تعداد ویزیت و وضعیت کلی ویزیتورهای خود را به راحتی به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

مدیریت آنالیز ویزیت

نحوه ویزیت مسیر هر فروشنده را بر روی نقشه مدیریت نمایید و وضعیت ویزیت مشتریان مسیر روز ویزیتور، شامل ویزیت شده و نشده و مشتریان خرید کرده را مشاهده کنید

دریافت گزارشات ویژه فروش

در هر لحظه به صورت آنلاین ، آخرین وضعیت و گزارشات فروش هر ویزیتور به تفکیک کالا ، تعداد فاکتور و ریال فروش را دریافت کنید.

دریافت گزارشات ویژه تحلیل بازار

نرم افزار پخش محصولات و توزیع کالا

قابلیت تعریف پرسشنامه

با تعریف پرسشنامه های ویژه کسب و کار خود ، اطلاعات ویژه ای اعم از حضور رقبا ، وضعیت بازار، سطح رضایت مشتری و ... را دریافت کنید .

قابلیت ثبت و انتقال تصاویر

با استفاده از قابلیت ثبت و انتقال تصاویر ، وضعیت محصولات فروش رفته سازمان را به راحتی بررسی کنید و تصاویر مربوط به هر بخش را ثبت کنید .

آنالیز اطلاعات بازار

به راحتی و در کمترین زمان ممکن ، اطلاعات دریافت شده را آنالیز کنید و نحوه پوشش دهی ، حضور رقبا ، اثربخشی تخفیفات و جوایز و ... را بررسی کنید .

ثبت سفارشات مشتریان از طریق تبلت و گوشی همراه

پخش مویرگی با نرم افزارهای آسه

ویزیت مشتریان

به راحتی از طریق تبلت و گوشی همراه ، سفارشات مشتریان را ثبت کنید و از نحوه عملکرد پرسنل خود مطلع شوید .

نمایش کاتالوگ

با استفاده از قابلیت نمایش کاتالوگ و همچنین اطلاعات محصولات ، به راحتی و در کمترین زمان ممکن سفارشات مشتریان خود را ثبت کنید .

معرفی مشتریان جدید

به راحتی ، مشتریان جدید را در مسیرهای بازدید خود تعریف و به لیست مشتریان سازمان اضافه کنید .

نرم افزار ویژه سرپرستان فروش آسه


نرم افزاری جامع با کاربری آسان جهت اجرای کلیه فرآیندهای مربوط به سرپرستان با قابلیت استفاده به دو صورت آنلاین و آفلاین

کنترل کلیه پرسنل فروش از طریق تبلت و گوشی همراه

نرم افزارهای پخش مویرگی و توزیع آسه

کنترل عوامل فروش

آخرین موقعیت و خط سیر ویزیتورهای خود را بر روی نقشه مشاهده کنید و میزان فروش ، تعداد ویزیت و وضعیت کلی ویزیتورهای خود را به راحتی به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

مدیریت آنالیز ویزیت

نحوه ویزیت مسیر هر فروشنده را بر روی نقشه مدیریت نمایید و وضعیت ویزیت مشتریان مسیر روز ویزیتور، شامل ویزیت شده و نشده و مشتریان خرید کرده را مشاهده کنید

دریافت گزارشات ویژه فروش

در هر لحظه به صورت آنلاین ، آخرین وضعیت و گزارشات فروش هر ویزیتور به تفکیک کالا ، تعداد فاکتور و ریال فروش را دریافت کنید.

دریافت گزارشات ویژه تحلیل بازار

آسه پخش مویرگی

قابلیت تعریف پرسشنامه

با تعریف پرسشنامه های ویژه کسب و کار خود ، اطلاعات ویژه ای اعم از حضور رقبا ، وضعیت بازار، سطح رضایت مشتری و ... را دریافت کنید .

قابلیت ثبت و انتقال تصاویر

با استفاده از قابلیت ثبت و انتقال تصاویر ، وضعیت محصولات فروش رفته سازمان را به راحتی بررسی کنید و تصاویر مربوط به هر بخش را ثبت کنید .

آنالیز اطلاعات بازار

به راحتی و در کمترین زمان ممکن ، اطلاعات دریافت شده را آنالیز کنید و نحوه پوشش دهی ، حضور رقبا ، اثربخشی تخفیفات و جوایز و ... را بررسی کنید .

ثبت سفارشات مشتریان از طریق تبلت و گوشی همراه

آسه پخش شاهرگی

ویزیت مشتریان

به راحتی از طریق تبلت و گوشی همراه ، سفارشات مشتریان را ثبت کنید و از نحوه عملکرد پرسنل خود مطلع شوید .

نمایش کاتالوگ

با استفاده از قابلیت نمایش کاتالوگ و همچنین اطلاعات محصولات ، به راحتی و در کمترین زمان ممکن سفارشات مشتریان خود را ثبت کنید .

معرفی مشتریان جدید

به راحتی ، مشتریان جدید را در مسیرهای بازدید خود تعریف و به لیست مشتریان سازمان اضافه کنید .