مدیر و سرپرست فروش
مدیران و سرپرستان هر سازمان خواستار این هستند که در هر زمان و هر مکانی بتوانند نیروی خود را کنترل و ردیابی و آن ها را در مسیر رسیدن به اهداف سازمان هدایت کنند. این تقاضا به ویژه در واحد های فروش به دلیل اینکه پرسنل آن اکثر اوقات در خارج از سازمان مشغول به فعالیت می باشند، بیشتر دیده می شود.

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های نرم افزاری جامع و کامل به مدیران و سرپرستان فروش امکان ردیابی و کنترل لحظه به لحظه پرسنل فروش و توزیع را می دهد.

نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سرپرستان آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد این قابلیت به مدیران و سرپرستان فروش اجازه می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، تمامی فرآیندهای مربوط به مدیریت و کنترل عملکرد پرسنل فروش را به صورت سیستماتیک انجام دهند .نرم افزار ویژه مدیران و سرپرستان فروش

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای امور مربوط به مدیر و سرپرست فروش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • نمایش خط سیر و میزان توقف هر یک از عوامل فروش روی نقشه

 • رسم و مدیریت نواحی فروش روی نقشه

 • امکان مسیربندی کانال های مختلف فروش

 • کنترل ویزیتورها در بازه های مختلف زمانی

 • امکان گزارش گیری بر اساس عملکرد ریالی و تعدادی فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

مدیر و سرپرست فروش

مدیران و سرپرستان هر سازمان خواستار این هستند که در هر زمان و هر مکانی بتوانند نیروی خود را کنترل و ردیابی و آن ها را در مسیر رسیدن به اهداف سازمان هدایت کنند. این تقاضا به ویژه در واحد های فروش به دلیل اینکه پرسنل آن اکثر اوقات در خارج از سازمان مشغول به فعالیت می باشند، بیشتر دیده می شود.
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های نرم افزاری جامع و کامل به مدیران و سرپرستان فروش امکان ردیابی و کنترل لحظه به لحظه پرسنل فروش و توزیع را می دهد.

نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سرپرستان آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد این قابلیت به مدیران و سرپرستان فروش اجازه می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، تمامی فرآیندهای مربوط به مدیریت و کنترل عملکرد پرسنل فروش را به صورت سیستماتیک انجام دهند .


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه مدیران و سرپرستان فروش

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای امور مربوط به مدیر و سرپرست فروش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • نمایش خط سیر و میزان توقف هر یک از عوامل فروش روی نقشه
 • رسم و مدیریت نواحی فروش روی نقشه
 • امکان مسیربندی کانال های مختلف فروش
 • کنترل ویزیتورها در بازه های مختلف زمانی
 • امکان گزارش گیری بر اساس عملکرد ریالی و تعدادی فروش
 • و ...