موزع و مامور پخش
موزع یا توزیع کننده به شخصی اطلاق می گرد که وظیفه دریافت کالا از انبار، تحویل به مشتری، تسویه حساب با مشتری و سپس با واحد حسابداری را به عهده دارد.

اجرای اثر بخش فرآیندهای مربوط به توزیع کار بسیار دشواری می باشد. برنامه ریزی دستی برای مسیر توزیع کار زمانبری است که ممکن است از دقت و کارایی بالایی برخوردار نباشد. اجرای مکانیزه و سیستمی فرآیند برنامه ریزی و کنترل موزعین منجر به سرعت عمل و دقت بالا در عملکرد مدیر فروش می شود. درنتیجه داشتن نرم افزاری جامع و کامل که توانایی این فرآیند را داشته باشد برای هر سازمان با هر سطحی از گستره پخش لازم است.


نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه موزعین آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد این قابلیت به موزعین و مامورین پخش اجازه می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، تمامی فرآیندهای مربوط به توزیع و تحویل محصول را به صورت سیستماتیک انجام دهند .نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش

 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

موزع و مامور پخش

موزع یا توزیع کننده به شخصی اطلاق می گرد که وظیفه دریافت کالا از انبار، تحویل به مشتری، تسویه حساب با مشتری و سپس با واحد حسابداری را به عهده دارد.
اجرای اثر بخش فرآیندهای مربوط به توزیع کار بسیار دشواری می باشد. برنامه ریزی دستی برای مسیر توزیع کار زمانبری است که ممکن است از دقت و کارایی بالایی برخوردار نباشد. اجرای مکانیزه و سیستمی فرآیند برنامه ریزی و کنترل موزعین منجر به سرعت عمل و دقت بالا در عملکرد مدیر فروش می شود. درنتیجه داشتن نرم افزاری جامع و کامل که توانایی این فرآیند را داشته باشد برای هر سازمان با هر سطحی از گستره پخش لازم است.

نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه موزعین آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد این قابلیت به موزعین و مامورین پخش اجازه می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، تمامی فرآیندهای مربوط به توزیع و تحویل محصول را به صورت سیستماتیک انجام دهند .


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش

 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه
 • و ...