فروش گرم محصولات
منظور از فروش گرم (Hot Sale) این است که مامور پخش یا ویزیتور به همراه ماشین پخشی که حاوی محصولات می باشد به محل مشتریان مراجعه کرده و سفارش می گیرد . فاکتور صادر می کند و در نهایت در همان لحظه سفارش مورد نظر تحویل مشتری داده می شود .

صدور آنی فاکتور زمانی میسر می گردد که ویزیتور یا مامور پخش مجهز به نرم افزاری با قابلیت کاربری آنلاین باشد تا بتواند در آن واحد به دریافت سفارش، تسویه حساب، صدور فاکتور و تحویل سفارش در محل مشتری بپردازد .

فروش گرم برای کالا هایی با تاریخ انقضای کوتاه مدت مناسب است. مانند مواد غذایی و به ویژه لبنیات .


نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سفارش گیری آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد که این امکان را به ویزیتورها و مامورین پخش می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، فاکتور را در لحظه صادر کنند و سفارش را تحویل دهند .ویژگی های فروش گرم محصولات

 • فروش و توزیع همزمان محصولات

 • معمولا شامل کالاهای با تاریخ مصرف کوتاه می باشد

 • صدور آنی فاکتور برای مشتریان

 • سرعت بالای تامین کالا

 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات

 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور

 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه

 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش

 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

فروش گرم محصولات

منظور از فروش گرم (Hot Sale) این است که مامور پخش یا ویزیتور به همراه ماشین پخشی که حاوی محصولات می باشد به محل مشتریان مراجعه کرده و سفارش می گیرد . فاکتور صادر می کند و در نهایت در همان لحظه سفارش مورد نظر تحویل مشتری داده می شود .
صدور آنی فاکتور زمانی میسر می گردد که ویزیتور یا مامور پخش مجهز به نرم افزاری با قابلیت کاربری آنلاین باشد تا بتواند در آن واحد به دریافت سفارش، تسویه حساب، صدور فاکتور و تحویل سفارش در محل مشتری بپردازد .
فروش گرم برای کالا هایی با تاریخ انقضای کوتاه مدت مناسب است. مانند مواد غذایی و به ویژه لبنیات .

نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سفارش گیری آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد که این امکان را به ویزیتورها و مامورین پخش می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، فاکتور را در لحظه صادر کنند و سفارش را تحویل دهند .


ویژگی های فروش گرم محصولات

 • فروش و توزیع همزمان محصولات
 • معمولا شامل کالاهای با تاریخ مصرف کوتاه می باشد
 • صدور آنی فاکتور برای مشتریان
 • سرعت بالای تامین کالا
 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...
نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات
 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور
 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه
 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش
 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش
 • و ...