پخش مواد آرایشی و بهداشتی
صنایع آرایشی و بهداشتی جز صنایع با سرعت گردش بالای کالا می باشند اما نه با سرعت مصرف کالاهای صنایع غذایی و نوشیدنی .

در این صنایع از آنجایی که برای کنترل موجودی انبار و ردیابی جریان کالا از کد سری ساخت (Batch Number) استفاده می شود، نرم افزار مربوط به پخش و توزیع این گروه کالایی، نیازمند توانایی ثبت کد سری ساخت جهت ردیابی کالا می باشد .

هم چنین با توجه به این که بخشی از مشتریان در این صنعت، داروخانه ها هستند، ملزم به رعایت بخشی از قوانین مربوط به داروخانه ها در مورد سهمیه دریافت کالا و مجوزهای آن می باشند .

شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های نرم افزاری ویژه، تمام مراحل و فرآیندهایی که در پخش محصولات آرایشی و بهداشتی دخیل هستند را به صورت سیستمی پوشش می دهد و مدیریت می کند .ویژگی های پخش مواد آرایشی و بهداشتی

 • کنترل موجودی انبار

 • ردیابی کالا براساس کد سری ساخت

 • سهمیه بندی داروخانه ها

 • تعیین صلاحیت داروخانه ها

 • خروج کالا از انبار بر اساس کد سری ساخت

 • توزیع کالا به داروخانه ها با رعایت مجوزها و سهمیه آن ها

 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات

 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور

 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه

 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش

 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش

 • و ...

پخش مویرگی آسه

پخش مواد آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی جز صنایع با سرعت گردش بالای کالا می باشند اما نه با سرعت مصرف کالاهای صنایع غذایی و نوشیدنی .
در این صنایع از آنجایی که برای کنترل موجودی انبار و ردیابی جریان کالا از کد سری ساخت (Batch Number) استفاده می شود، نرم افزار مربوط به پخش و توزیع این گروه کالایی، نیازمند توانایی ثبت کد سری ساخت جهت ردیابی کالا می باشد .
هم چنین با توجه به این که بخشی از مشتریان در این صنعت، داروخانه ها هستند، ملزم به رعایت بخشی از قوانین مربوط به داروخانه ها در مورد سهمیه دریافت کالا و مجوزهای آن می باشند .
شرکت نرم افزاری سامان پژواک آسه با ارائه بسته های نرم افزاری ویژه، تمام مراحل و فرآیندهایی که در پخش محصولات آرایشی و بهداشتی دخیل هستند را به صورت سیستمی پوشش می دهد و مدیریت می کند .


ویژگی های پخش مواد آرایشی و بهداشتی

 • کنترل موجودی انبار
 • ردیابی کالا براساس کد سری ساخت
 • سهمیه بندی داروخانه ها
 • تعیین صلاحیت داروخانه ها
 • خروج کالا از انبار بر اساس کد سری ساخت
 • توزیع کالا به داروخانه ها با رعایت مجوزها و سهمیه آن ها
 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...
پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات
 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور
 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه
 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش
 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش
 • و ...