فروش سرد محصولات
منظور از فروش سرد (Pre-Sale) این است که ویزیتور بدون ماشین پخش به محل مشتریان مراجعه کرده، سفارش آن ها را دریافت و سپس به دفتر فروش شرکت مراجعه می کند، پس از صدور فاکتور فروش، سفارش مشتری آماده و در نهایت ارسال می گردد.

شرکت سامان پژواک آسه با ارائه نرم افزارهای تخصصی ، تمامی فرآیندهای فروش سرد را پوشش می دهد که شامل ثبت سفارش ها، ثبت فاکتور، ارسال سفارش، بایگانی، ذخیره تراکنش ها، اطلاعات مشتریان و ... می باشد .


نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سفارش گیری آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد که این امکان را به ویزیتورها و مامورین پخش می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، فاکتور را در لحظه صادر کنند و سفارش را تحویل دهند .ویژگی های فروش سرد محصولات

 • معمولا شامل کالاهای بدون تاریخ انقضا و یا با تاریخ مصرف بلند مدت می باشد

 • تفکیک اولویت بندی برنامه ریزی ویزیت و توزیع

 • تعیین زمان مشخص شده برای ویزیت و توزیع

 • سنجش نیاز بازار

 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات

 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه

 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...

 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز

 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد

 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...

 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور

 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه

 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش

 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش

 • و ...

نرم افزار پخش مویرگی آسه

فروش سرد محصولات

منظور از فروش سرد (Pre-Sale) این است که ویزیتور بدون ماشین پخش به محل مشتریان مراجعه کرده، سفارش آن ها را دریافت و سپس به دفتر فروش شرکت مراجعه می کند، پس از صدور فاکتور فروش، سفارش مشتری آماده و در نهایت ارسال می گردد.
شرکت سامان پژواک آسه با ارائه نرم افزارهای تخصصی ، تمامی فرآیندهای فروش سرد را پوشش می دهد که شامل ثبت سفارش ها، ثبت فاکتور، ارسال سفارش، بایگانی، ذخیره تراکنش ها، اطلاعات مشتریان و ... می باشد .

نگران قطع و وصل شدن اینترنت نباشید

نرم افزار ویژه سفارش گیری آسه به دو صورت آنلاین و آفلاین قابل دسترسی می باشد که این امکان را به ویزیتورها و مامورین پخش می دهد تا با استفاده از بانک اطلاعاتی ایجاد شده، فاکتور را در لحظه صادر کنند و سفارش را تحویل دهند .


ویژگی های فروش سرد محصولات

 • معمولا شامل کالاهای بدون تاریخ انقضا و یا با تاریخ مصرف بلند مدت می باشد
 • تفکیک اولویت بندی برنامه ریزی ویزیت و توزیع
 • تعیین زمان مشخص شده برای ویزیت و توزیع
 • سنجش نیاز بازار
 • و ...

راهکارهای نرم افزاری پخش مویرگی آسه


نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار جامع پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی پخش مویرگی آسه در جهت مدیریت تمامی فرآیندهای زنجیره عرضه

 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور حسابداری
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور بازرگانی
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور انبار
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور توزیع
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور ترابری و لجستیک
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور مشتریان
 • مدیریت کلیه فرآیندهای مربوط به امور فروش
 • و ...
نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار تخصصی ثبت سفارشات آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط ویزیتورها


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت ثبت سفارشات مشتریان بر اساس نمایش کاتالوگ محصولات
 • نمایش اطلاعات مربط به هر محصول اعم از قیمت، تخفیفات، جوایز، موجودی انبار و...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار ویژه موزعین آسه

نرم افزار تخصصی مبتنی بر تبلت و گوشی همراه در جهت اجرای فرآیند فروش توسط مامورین پخش


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت دریافت مسیربندی روزانه
 • نمایش اطلاعات مشتریان اعم از محل، عملکرد ریالی و ...
 • قابلیت ثبت انواع تراکنشات مالی مشتریان اعم از نقد، چک، پوز
 • ارائه گزارش عملکرد روزانه ویزیتور
 • و ...
نرم افزار پخش مویرگی آسه

نرم افزار مدیریت فروش روی نقشه آسه (GIS)

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد پرسنل فروش در هر لحظه و هر مکان


 • پشتیبانی فروش گرم و سرد
 • قابلیت اتصال به هر نوع نرم افزار سازمانی اعم از حسابداری، فروش و...
 • قابلیت مسیربندی سیستماتیک روی نقشه و ارسال آن به ویزیتور
 • مشاهده سوابق خرید و اطلاعات تکمیلی مشتریان روی نقشه
 • مشاهده خط سیر، میزان توقفات و همچنین انحراف از مسیر پرسنل فروش
 • قابلیت ارائه گزارشات ویژه فروش
 • و ...