با استفاده از نرم افزارهای آسه ، طوفان فروش به پا کنید


نرم افزار پخش مواد غذایی آسه
نرم افزار پخش لبنیات آسه

مدیریت تمام فرآیندهای سازمانی به صورت تخصصی

با استفاده از نرم افزارهای تخصصی آسه ، تمام فرآیندهای زنجیره عرضه خود را مدیریت کنید .

نرم افزار پخش دارویی آسه
نرم افزار پخش لبنی آسه

قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

بدون تغییر نرم افزارهای جاری سازمان ، از امکانات نسل جدید نرم افزارهای حوزه پخش مویرگی و توزیع کالا بهره مند شوید .

نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی آسه
نرم افزار پخش سلولزی آسه

درگاه های مختلف فروش

با استفاده از نرم افزارهای ویژه فروش آسه ، به راحتی و بدون واسطه ، سفارشات مشتریان خود را دریافت کنید .نرم افزار پخش سلولوزی آسه
نرم افزار پخش مواد غذایی آسه

قابلیت شخصی سازی

با استفاده از تیم متخصصین آسه ، در کم ترین زمان ممکن ، نرم افزار ویژه کسب و کار خود را داشته باشید .

نرم افزار فروش و پخش
نرم افزار مدیریت ویزیتور آسه

قابلیت دسترسی به صورت آنلاین و آفلاین

جلوگیری از اختلال در روند کار با استفاده از قابلیت ذخیره سازی نرم افزارهای آسه ، در مواقعی که دسترسی به اینترنت امکان پذیر نیست .

نرم افزار پخش پیش ویزیت آسه
نرم افزار پخش سراسری آسه

یکپارچگی و انعطاف پذیری نرم افزارهای آسه

قابلیت اتصال و ارتباط با واحدهای مختلف سازمان اعم از واحد حسابداری ، انبار ، منابع انسانی و غیرهنرم افزار پخش سلولوزی آسه
نرم افزار پخش مواد غذایی آسه

قابلیت ارتباط با نرم افزارهای مختلف Office

تهیه گزارش از فعالیت ها و برنامه ها در قالب های مختلف Excel , Word , Pdf

نرم افزار فروش و پخش
نرم افزار مدیریت ویزیتور آسه

کارشناسان آسه ، همواره در کنار شما خواهند بود

واحد پشتیبانی آسه همواره در کوتاه ترین زمان ممکن ، پاسخگوی سوالات شماست .

نرم افزار پخش پیش ویزیت آسه
نرم افزار پخش سراسری آسه

آموزش رایگان نرم افزار

اختصاص زمان لازم جهت آموزش کامل نرم افزارها به صورت تخصصی برای هر شرکت


با استفاده از نرم افزارهای آسه ، طوفان فروش به پا کنید .


نرم افزار پخش مواد غذایی آسه
نرم افزار پخش لبنیات آسه

مدیریت تمام فرآیندهای سازمانی به صورت تخصصی

با استفاده از نرم افزارهای تخصصی آسه ، تمام فرآیندهای زنجیره عرضه خود را مدیریت کنید .نرم افزار پخش دارویی آسه
نرم افزار پخش لبنی آسه

قابلیت اتصال به سایر نرم افزارها

بدون تغییر نرم افزارهای جاری سازمان ، از امکانات نسل جدید نرم افزارهای حوزه پخش مویرگی و توزیع کالا بهره مند شوید .نرم افزار پخش آرایشی و بهداشتی آسه
نرم افزار پخش سلولزی آسه

درگاه های مختلف فروش

با استفاده از نرم افزارهای ویژه فروش آسه ، به راحتی و بدون واسطه ، سفارشات مشتریان خود را دریافت کنید .نرم افزار پخش سلولوزی آسه
نرم افزار پخش مواد غذایی آسه

قابلیت شخصی سازی

با استفاده از تیم متخصصین آسه ، در کم ترین زمان ممکن ، نرم افزار ویژه کسب و کار خود را داشته باشید .نرم افزار فروش و پخش
نرم افزار مدیریت ویزیتور آسه

قابلیت دسترسی به صورت آنلاین و آفلاین

جلوگیری از اختلال در روند کار با استفاده از قابلیت ذخیره سازی نرم افزارهای آسه ، در مواقعی که دسترسی به اینترنت امکان پذیر نیست .نرم افزار پخش پیش ویزیت آسه
نرم افزار پخش سراسری آسه

یکپارچگی و انعطاف پذیری نرم افزارهای آسه

قابلیت اتصال و ارتباط با واحدهای مختلف سازمان اعم از واحد حسابداری ، انبار ، منابع انسانی و ...نرم افزار پخش سلولوزی آسه
نرم افزار پخش مواد غذایی آسه

قابلیت ارتباط با نرم افزارهای مختلف Office

تهیه گزارش از فعالیت ها و برنامه ها در قالب های مختلف Excel , Word , Pdfنرم افزار فروش و پخش
نرم افزار مدیریت ویزیتور آسه

کارشناسان آسه ، همواره در کنار شما خواهند بود

واحد پشتیبانی آسه همواره در کوتاه ترین زمان ممکن ، پاسخگوی سوالات شماست .نرم افزار پخش پیش ویزیت آسه
نرم افزار پخش سراسری آسه

آموزش رایگان نرم افزار

اختصاص زمان لازم جهت آموزش کامل نرم افزارها به صورت تخصصی برای هر شرکت